Бърза навигация


Основно меню

Под-меню

Моля, изберете:

Mожете да избирате вариант на дизайн на сайта.

сив изчистен вариант
лилава феерия

Посетете сайта на С.К.И. Витоша


School » Учебна програма (разписание)

Изберете информация от падащия списък:

05.11.2016, 21:03

Учебна програма за втори срок на учебната 2016/2017 година

5а - учебна програма (разписание)

СУ С ПРЕПОДАВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИК
"ФРИДРИХ ШИЛЕР" - РУСЕ

DEUTSCHSPRACHIGE SCHULE "FRIEDRICH SCHILLER"

 

Информация за учениците от клас:

 
РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Iва и IIра СМЯНА
час започва свършва междучасие
1 07:40 08:20 +10
2 08:30 09:10 +20
3 09:30 10:10 +10
4 10:20 11:00 +10
5 11:10 11:50 +10
6 12:00 12:40 +15
7/1 12:55 13:35 +10
2 13:45 14:25 +10
3 14:35 15:15 +20
4 15:35 16:15 +10
5 16:25 17:05 +10
6 17:15 17:55 +5
7 18:00 18:40  
СЕДМИЧНА ПРОГРАМА
(II ри срок)
Час Преподавател Учебен предмет (стая)
ПОНЕДЕЛНИК
0 Юлияна Иванова Немски език (46)
1 Румяна Ковачева Български език и лит. (43)
2 Соня Белчева Математика (44)
3 Айгюл Ахмед Човекът и природата (Б)
4 Е. Толкова/Д. Русева Информационни технологии
5 Албена Анчева Музика (Огл. зала)
6 Николай Чакъров История и цивилизации (42)
ВТОРНИК
1 Юлияна Иванова Немски език (40)
2 Юлияна Иванова Немски език (40)
3 Соня Белчева Математика (44)
4 Веселка Симеонова Английски език (1)
5 Румяна Ковачева Български език и лит.(45)
6 Мариета Коева ФВС
7 Цецка Маркова География и икономика (42)
СРЯДА
0 Мариела Коева ФВС - ДЧ
1 Албена Анчева Музика (Огл. зала)
2 Юлияна Иванова Немски език (12)
3 Соня Белчева Математика (44)
4 Айгюл Ахмед Човекът и природата (Б)
5 Румяна Ковачева Български език и лит. (41)
6 Румяна Ковачева Български език и лит. (41)
ЧЕТВЪРТЪК
1 Веселка Симеонова Английски език (30)
2 Соня Белчева Математика (44)
3 Мариела Коева ФВС
4 Николай Чакъров История и цивилизации (42)
5 Донка Варамезова Изобразително изк-во (30)
6 Донка Варамезова Изобразително изк-во (30)
ПЕТЪК
0 Веселка Симеонова Час на класа (Аула)
1 Мариела Коева ФВС
2 Румяна Ковачева Български език и литература (31)
3 Юлияна Иванова Немски език (42)
4 Веселка Симеонова Английски език (1)
5 Айгюл Ахмед Човекът и природата (Б)
6 Евлоги Димитров Технологии и предприемачество

09.10.2013, 21:00

11в - учебна програма (разписание)

СОУ С ПРЕПОДАВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИК
"ФРИДРИХ ШИЛЕР" - РУСЕ

DEUTSCHSPRACHIGE SCHULE "FRIEDRICH SCHILLER"

Информация за учениците от 11в клас:

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Iва и IIра СМЯНА
час започва свършва междучасие
1 07:40 08:20 +10
2 08:30 09:10 +20
3 09:30 10:10 +10
4 10:20 11:00 +10
5 11:10 11:50 +10
6 12:00 12:40 +15
7/1 12:55 13:35 +10
2 13:45 14:25 +10
3 14:35 15:15 +20
4 15:35 16:15 +10
5 16:25 17:05 +10
6 17:15 17:55 +5
7 18:00 18:40  

:-)

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА
(I-ви срок)
Час Преподавател Учебен предмет (стая)
ПОНЕДЕЛНИК
0 Нели  Праматарова/Евгения Касабова Немски език (12/14)
1 Нели  Праматарова/Евгения Касабова Немски език (12/14)
2 Христина Симеонова Математика (46)
3 Веселка Симеонова/Даниела Григорова Английски език (31/30)
4 Гинка Кръстева/Пламен Иванов Български език и литература (42)
5 Гинка Кръстева/Пламен Иванов Български език и литература (42)
6 Петър Костов Физическо възпитание и спорт
7 Сиана Мандажиева Философия (43)
ВТОРНИК
1 П.Тончева/М.Николова Информационни технологии
(комп. каб. по групи)
2 П.Тончева/М.Николова Информационни технологии
(комп. каб. по групи)
3 Милка Кожухарова Физика и астрономия
(к-т по физика)
4 Гинка Кръстева/Пламен Иванов Български език и литература (44)
5 Веселка Симеонова/Даниела Григорова Английски език (32/33)
6 Нели Праматарова/Албена Николова Немски език (10/12)
7 Нели Праматарова/Албена Николова Немски език (10/12)
СРЯДА
1 Христина Симеонова Математика (46)
2 Сиана Мандажиева Философия (43)
3 Нели Праматарова/Албена Николова Немски език (10/13)
4 Нели Праматарова/Албена Николова Немски език (10/13)
5 Гинка Кръстева/Пламен Иванов Български език и литература (45)
6 Николай Чакъров История и цивилизация (42)
7 Петър Костов Физическо възпитание и спорт
ЧЕТВЪРТЪК
0 Веселка Симеонова Час на класа (10)
1 Христина Симеонова Математика (46)
2 Веселка Симеонова/Даниела Григорова Английски език (32/30)
3 Веселка Симеонова/Даниела Григорова Английски език (32/30)
4 Гинка Кръстева/Пламен Иванов Български език и литература (43)
5 Наталия Колева География и икономика (41)
6 Нели Праматарова/Албена Николова Немски език (11/12)
7 Нели Праматарова/Албена Николова Немски език (11/12)
ПЕТЪК
1 Гинка Кръстева/Пламен Иванов Български език и литература (44)
2 Веселка Симеонова/Даниела Григорова Английски език (32/40)
3 Веселка Симеонова/Даниела Григорова Английски език (32/40)
4 Николай Чакъров История и цивилизация (42)
5 Нели Праматарова/Албена Николова Немски език (11/12)
6 Нели Праматарова/Албена Николова Немски език (11/12)
7 Нели Праматарова/Албена Николова Немски език (11/12)